CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

cùng kiến tạo thịnh vượng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

cùng kiến tạo thịnh vượng

Dự án / Các dự án khác / Khu tái định cư xã Long Thới

Dự án / Các dự án khác / Khu tái định cư xã Long Thới

Giới thiệu

Khu-ti-nh-c.jp g

Khu tái định cư xã Long Thới

Chi tiết dự án

VỊ TRÍ
Xã Long Thới , huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

QUY MÔ
- Diện tích khu đất : 256.162,7 m2
- Qui mô dân số : 2.820 người
- Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu Dân cư

MỤC TIÊU
- Xây dựng khu nhà ở và xây dựng nhà lưu trú công nhân.
- Phục vụ tái định cư cho Khu Công nghiệp Hiệp Phước và giảm dân trong nội thành.

TÍNH CHÂT VÀ CHỨC NĂNG
Phục vụ tái định cư và giảm dân trong nội thành

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
110.433.000.000 đồng

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
-Triển khai từ 1998
- Đang hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật 

Hình ảnh

Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

Bản đồ quy hoạch tổng thế

Bản đồ quy hoạch tổng thế

Bản đồ tổng thể Danh mục các dự án

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT

BĐS DÂN DỤNG

CẢNG VÀ DỊCH VỤ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)