CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

cùng kiến tạo thịnh vượng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

cùng kiến tạo thịnh vượng

Thông điệp

bg

Thông điệp

Tầm nhìn

+ Trở thành một Tổng công ty Nhà nước có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp, Cảng và Đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh với một hệ thống các công ty đầu ngành hoạt động ổn định, vững mạnh về tài chính và nhân lực cũng như uy tín trên thị trường.

+ Trở thành đầu tàu trong việc triển khai các chương trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất của Thành phố Hồ Chí Minh và thể hiện rõ vai trò định hướng và đòn bẩy phát triển tại khu vực phía Nam Thành phố trong lĩnh vực hạ tầng.

+ Nỗ lực tối đa nâng tầm chất lượng khu vực để đạt tới tiêu chuẩn Quốc tế với các dự án xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

+ Trở thành công ty đầu tư toàn cầu.

Sứ mệnh

• Phát triển không gian sống hướng về phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh. • Kiến tạo và phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội mang đẳng cấp Quốc tế đối với các Khu Đô thị, Công nghiệp và Cảng.

bg

Định vị thương hiệu

Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Công nghiệp, Đô thị và Cảng chiến lược phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Tính cách

pic

Giá trị cốt lõi

+ Xây dựng và thực hiện hóa những ý tưởng đột phá cho những dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Cảng mang tính then chốt và đòn bẩy tại khu vực.

+ Duy trì tính ổn định và nhất quán khi thực hiện nhiệm vụ chiến lược tạo dựng sự tin cậy bền vững đối với các bên hữu quan.

+ Xây dựng sự phát triển bền vững giữa các yếu tố môi trường xã hội – cộng đồng tại địa phương.

Chiến lược phát triển

pic

Để luôn là một doanh nghiệp thành công trong việc đầu tư và phát triển các Khu Chế xuất, Khu Công nghiệp, Khu Đô thị và Cảng, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận luôn nhất quán trong chiến lược phát triển và tiến trình đầu tư dựa trên sự kết nối bền vững giữa 3 định hướng cơ bản.

  1. Phát triển Công nghiệp kết hợp với Cảng biển

  2. Xây dựng giao thông kết nối đồng bộ, trọng điểm và mở rộng

  3. Phát triển đô thị.

Quy trình thực hiện đầu tư

  1. Nghiên cứu phát triển dự án

  2. Kêu gọi đầu tư

  3. Hình thành các công ty con, liên doanh liên kết để thực hiện dự án

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT

BĐS DÂN DỤNG

CẢNG VÀ DỊCH VỤ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)