CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

cùng kiến tạo thịnh vượng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)

cùng kiến tạo thịnh vượng

Dự án

Dự án

Đang thực hiện

Khu đô thị cảng Hiệp Phước và giao thông kết nối

Khu đô thị cảng Hiệp Phước và giao thông kết nốichi tiết

Dự án đã thực hiện

Khu chế xuất Tân Thuận

Khu chế xuất Tân Thuận

Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1

Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1

Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2

Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2

Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng

Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng

Đại lộ Nguyễn Văn Linh

Đại lộ Nguyễn Văn Linh

Cảng Container trung tâm Sài Gòn

Cảng Container trung tâm Sài Gòn

Các dự án khác

Khu dân cư Hiệp Phước 1

Khu dân cư Hiệp Phước 1

Khu tái định cư xã Long Thới

Khu tái định cư xã Long Thới

Khu dân cư Long Hậu

Khu dân cư Long Hậu

Khu Công Nghiệp Long Hậu

Khu Công Nghiệp Long Hậu

KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU CHẾ XUẤT

BĐS DÂN DỤNG

CẢNG VÀ DỊCH VỤ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)