MENU

Thành tựu

 

Khen thưởng

1. Huân chương lao động hạng Nhất: "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc" (Quyết định số 2709/QĐ-CTN ngày 23 tháng 10 năm 2014)
 

2. Huân chương Lao động hạng Nhì: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2004 đến năm 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc" (Quyết định số 1027/QĐ-CTN ngày 10 tháng 07 năm 2009)

3. Huân Chương Lao động hạng Ba: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng và quản lý KCX từ năm 1992 – 1996 góp phần vào việc thu hút đầu tư và phát triển nền kinh tế Việt Nam” (Quyết định số 180KT/CT ngày 02 tháng 03 năm 1998). 

4. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: “thành tích tổ chức, xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh” (Quyết định Số 1727QĐ/TTg ngày 25 tháng 12 năm 2007)

5. Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh: “thành tích xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục (2009,2010)” (QĐ số 2085/QĐ-UBND ngày 25/4/2011)

6. Bằng khen của Bộ Giao Thông Vận Tải: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn I” (Quyết định số 598/ QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 03 năm 2009). 

7. Giấy khen của Giám đốc Công An Thành phố: “Khen thưởng Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” tặng năm 2013 (QĐ số 130/QĐKT-CATP-PV28)


 


Danh hiệu thi đua

1. Cờ thi đua của Thủ Tướng Chính Phủ: khen tặng năm 2010 (QĐ số 802/QĐ-TTg ngày 27/5/2011

2. Cờ truyền thống UBND Thành phố Hồ Chí Minh: “đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố”, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập đơn vị (QĐ số 4546/QĐ-UBND ngày 30/9/2009);
  
3. Cờ Thi đua xuất sắc của UBND Thành phố: khen tặng năm 2007 (Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2008)

4. Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố: khen tặng năm 2009-2012 (QĐ số 2377/QĐ-UBND ngày 27/5/2010,QĐ số 1154/QĐ-UBND ngày 11/3/2011, QĐ số 2067/QĐ-UBND ngày 19/4/2012)

5. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc:  được UBND Thành phố công nhận và được tặng thưởng Bằng khen từ năm 2006 đến năm 2008.

6. Danh hiệu “Tập thể  lao động xuất sắc: được UBND Thành phố Hồ Chí Minh công nhận và được tặng thưởng Bằng khen từ năm 2009 đến năm 2012 (QĐ số 1155/QĐ-UBND ngày 11/03/2011)

 Hình thức Khen thưởng