MENU
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014
- Bảng cân đối kế toán DOWNLOAD
- Kết quả hoạt động kinh doanh DOWNLOAD
- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính DOWNLOAD
- Bảng cân đối phát sinh tài khoản DOWNLOAD
Đánh giá tài chính 6 tháng đầu năm 2014 DOWNLOAD
Thông tin về lao động tiền lương 6 tháng đầu năm 2014 DOWNLOAD
Công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3:
- Quyết định 3909/QĐ-UBND DOWNLOAD
- Bản đồ DOWNLOAD

Ngày 22/9/2014, tại trụ Sở UBND xã Hiệp Phước, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận đã tổ chức báo cáo Công bố Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3. Phối hợp tổ chức và tham dự gồm có Sở QHKT, BQL HEPZA, UBND huyện Nhà Bè cùng các hộ dân trong vùng dự án.

Đồ án Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3 quy mô 392,89ha đã được Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 12/8/2014. Một số nội dung chính của đồ án:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới, tính chất khu vực quy hoạch: Khu đất quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3 có vị trí ở cuối huyện Nhà Bè, ở gần khúc quanh của Sông Soài Rạp, phạm vi quy hoạch được giới hạn như sau :

- Phía Bắc : một phần giáp khu đô thị Hiệp Phước, một phần giáp rạch Sóc Vàm và KCN Hiệp Phước giai đoạn 2.

- Phía Nam và phía Đông : giáp khu cảng hạ lưu Hiệp Phước.

- Phía Tây : giáp Sông Kinh Lộ. Tính chất và ngành nghề thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển các ngành Công nghiệp, dịch vụ cảng, logistics. Các các ngành công nghiệp sử dụng kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao, công nghệ cao, công nghệ sạch, không gây ô nhiễm môi trường có lien quan đến hang hải, gắn liền với cảng, vận tải thủy.

2. Các khu chức năng trong khu vực quy hoạch:

a) Đất công nghiệp: đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp công nghiệp (logistics) có diện tích 238,35ha, mật độ xây dựng tối đa cho từng nhà máy là 70% cho các công trình tầng cao trung bình từ 1-7 tầng, hệ số sử dụng đất ≤ 2,7 lần.

b) Đất công trình hành chính, dịch vụ: có diện tích 20,10 ha được bố trí các công trình: trung tâm điều hành, giao dịch, các công trình văn hóa, thể thao, giải trí, nhà hàng…, mật độ xây dựng tối đa là 40% cho các công trình tầng cao trung bình từ 1-9 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 3,6 lần.

c) Các công trình đầu mối kỹ thuật hạ tầng: có diện tích khoảng 5,8ha, mật độ xây dựng tối đa là 30% cho các công trình tầng cao trung bình từ 1-3 tầng, hệ số sử dụng đất tối đa 0.9 lần.

d) Đất cây xanh mặt nước: tổ chức khu cây xanh tập trung lớn ở trung tâm Khu công nghiệp, duy trì và mở rộng rạch Giồng Chồn và một số song rạch lớn.

e) Đất Giao thông: bố trí các trục giao thông chính, hệ thống đường giao thông trong khu công nghiệp được quy hoạch nhằm kết nối các tuyến giao thông chủ yếu này với tất cả các nhà máy, xí nghiệp khu công nghiệp dự kiến. Bố trí các bãi chuyển tiếp hàng hóa, bãi xe... phục vụ nhu cầu khu công nghiệp. Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3 là giai đoạn hoàn tất đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Hiệp Phước, tập trung qui mô lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Mnnh, với tổng diện tích cả 3 giai đoạn Khu công nghiệp và cảng hạ lưu là 1740,66 ha. Đồng thời là Khu công nghiệp đặc thù, tập trung cảng biển lớn nhất của Thành phố. Công ty IPC đang tiến hành lập dự án đầu tư và triển khai các bước tiếp theo phù hợp với quy định hiện hành.

Nội dung công khai thông tin về lao động tiền lương năm 2014 DOWNLOAD
Báo cáo tài chính năm 2014
- Bảng cân đối kế toán DOWNLOAD
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh DOWNLOAD
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ DOWNLOAD
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính DOWNLOAD
- Bảng cân đối phát sinh tài khoản DOWNLOAD
Đánh giá tình hình tài chính năm 2014
- Tình hình đầu tư và huy động vốn DOWNLOAD
- Phụ lục 01-BC tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách năm 2014 DOWNLOAD
- Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp năm 2014 DOWNLOAD
- Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2014 DOWNLOAD
- Tình hình chấp hành chế dộ, chính sách và pháp luật năm 2014 DOWNLOAD
- Tình hình bảo toàn vốn và phát triển vốn năm 2014 DOWNLOAD
- Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ năm 2014 DOWNLOAD
Báo cáo giám sát tài chính năm 2014 DOWNLOAD
Xếp loại doanh nghiệp năm 2014 DOWNLOAD