MENUCác sự kiện quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển

Năm 1989:
Thành lập Chương trình Khu Công nghiệp Xuất khẩu Tân Thuận.

Năm 1991:

Thành lập Công ty Liên doanh Xây Dựng và Kinh Doanh Khu Chế xuất Tân Thuận (Công ty Liên doanh Tân Thuận) với đối tác nước ngoài là Tập đoàn Central Trading & Development Corporation (CT&D). 

Năm 1992:
Chương trình khu công nghiệp xuất khẩu Tân Thuận đã được chuyển thành Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC): 

Năm 1993:
Hợp tác với Tập đoàn CT&D thành lập Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng xây dựng Đại lộ Nhà Bè – Bình Chánh (nay là đại lộ Nguyễn Văn Linh)

Năm 1993:
Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) được chính thức hình thành theo Quyết định số 83/QĐ-UB của UBND Thành phố

Năm 1993:
Nghiên cứu quy hoạch dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước với qui mô 2.000 ha và triển khai xây dựng Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1, song song với việc nghiên cứu nạo vét sông Soài Rạp tạo luồng tàu mới có hải trình ngắn cho tàu trọng tải lớn ra vào Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 1994:
Thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) đảm nhiệm việc giải tỏa đền bù giao đất xây dựng Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, đồng thời khai thác và sử dụng phần đất ngoài phạm vi liên doanh nhằm mục tiêu hình thành đồng bộ Khu đô thị mới Nam Sài Gòn theo quy hoạch tổng thể đã được Thủ Tướng phê duyệt. Năm 2004:
Công ty IPC đã chuyển sang hoạt động theo mô hình “Công ty mẹ - Công ty con” : 

Năm 2006:
Thành lập Công ty Cổ phần Long Hậu để xây dựng Khu Công nghiệp Long Hậu quy mô 141,85 ha: 

Năm 2006:
Hợp tác với Tập đoàn P&O Anh Quốc (nay là Dubai Ports World) thành lập Công ty Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) xây dựng một cảng container hiện đại với công suất 1,5 triệu TEU/ năm: 

Năm 2007:
Cổ phần hóa thành công Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1, thành lập Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước

Năm 2007:
Triển khai nạo vét thử nghiệm luồng Soài Rạp giai đoạn 1 toàn tuyến đạt độ sâu –7,0m

Năm 2008:
Tổ chức cuộc thi quốc tế về quy hoạch Khu đô thị – công nghiệp – cảng Hiệp Phước quy mô 2.600 ha cho toàn bộ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè

Năm 2009:
Triển khai nạo vét luồng Soài rạp giai đoạn 2 (tại mũi Bình Khánh) đạt độ sâu –12m:

Công ty IPC đang triển khai quy hoạch, xây dựng hạ tầng và kêu gọi đầu tư để triển khai các dự án:

Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 3 (khu logistics) quy mô 392,89ha, số lao động: 11.760 người; 
Khu cảng hạ lưu Hiệp Phước quy mô 384,71 ha, số lao động khoảng 5000 người, lượng hàng khoảng 130 triệu tấn/năm; và
Khu đô thị Hiệp Phước quy mô 1.354 ha, dân số 180.000 người.