MENU

CÔNG TY TNHH SEPZONE LINH TRUNG

Thành lập năm: 1992
Vốn điều lệ: 125,751 tỷ đồng
IPC sở hữu: 50% vốn điều lệ
Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung (Sepzone Linh Trung) là công ty đầu tư, điều hành, khai thác các khu chế xuất và công nghiệp. Khu chế xuất Linh Trung I đi vào hoạt động từ năm 1995, là 1 trong 2 khu chế xuất đầu tiên tại Việt Nam minh chứng cho sự thành công mô hình kinh tế thời kỳ đổi mới.

Hiện nay, Sepzone Linh Trung đang khai thác 3 khu chế xuất và công nghiệp gồm Linh Trung I, II và III với tổng diện tích là 327.5 ha. Trong đó, khu Linh Trung I đã lấp đầy với 31 nhà đầu tư, khu Linh Trung II đã lấp đầy với 36 nhà đầu tư và khu Linh Trung III đã lắp đầy 90% với 75 nhà đầu tư.

Sản phẩm và/hoặc dịch vụ chính cốt lõi:
- Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng (cho thuê đất, nhà xưởng xây sẵn,..)
- Cung cấp dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất của nhà đầu tư như điện, nước, xử lý nước thải, xăng dầu, chất đốt, thu gom và xử lý rác, cho thuê nhà ở công nhân...

Liên hệ:
Khu chế xuất Linh Trung I:
Địa chỉ: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 84-8-3896 2356                            Fax: 84-8-3896 2350

Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung II:
Địa chỉ: Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 84-8-3896 1287                           Fax: 84-8-3896 1289

Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III:
Địa chỉ: xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, TP.HCM
Điện thoại: 84.66.3896 392                            Fax: 84.66.3896 391
Email: marketing@linhtrungepz.com
Website: www.linhtrungepz.com

Hình ảnh