MENU
Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL)

Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL)

Thành lập năm: 1989
Vốn điều lệ: 652 tỷ đồng (VNĐ)
IPC sở hữu: 75% vốn điều lệ
CÔNG TY TNHH SEPZONE LINH TRUNG

CÔNG TY TNHH SEPZONE LINH TRUNG

Thành lập năm: 1992
Vốn điều lệ: 125,751 tỷ đồng
IPC sở hữu: 50% vốn điều lệ
CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN (TTC)

CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN (TTC)

Thành lập năm: 1991
Vốn điều lệ: 30 triệu USD
IPC sở hữu: 31,5% vốn điều lệ

 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN PHÚ MỸ HƯNG

Thành lập năm: 1993
Vốn điều lệ: 60 triệu USD
IPC sở hữu: 30% vốn điều lệ


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN (SADECO)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NAM SÀI GÒN (SADECO)

Thành lập năm: 1994
Vốn điều lệ: 170 tỷ đồng (VNĐ)

IPC sở hữu: 44 % vốn điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC (HIPC)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC (HIPC)

Thành lập năm: 2007
Vốn điều lệ: 300 tỷ đồng (VNĐ)
IPC sở hữu: 60,8 % vốn điều lệ


CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU (LHC)

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU (LHC)

Thành lập năm: 2006

Vốn điều lệ: 260,826 tỷ đồng (VNĐ)

IPC sở hữu: 45,45 % vốn điều lệ

CÔNG TY CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)

CÔNG TY CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT)

Thành lập năm: 2006
Vốn điều lệ: 101,750 triệu USD
IPC sở hữu: 20 % vốn điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TM- DV HIỆP TÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN TM- DV HIỆP TÂN

Thành lập năm: 2008
Vốn điều lệ: 49,5 tỷ đồng (VNĐ)
IPC sở hữu: 33,3 % vốn điều lệ