MENU

Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn (ESL)

Thành lập năm: 1989
Vốn điều lệ: 652 tỷ đồng (VNĐ)
IPC sở hữu: 75% vốn điều lệ
Quá trình phát triển:
Ngày 29/3/1989, Khu chế xuất Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 141/QĐ-UB của UBND Tp.Hồ Chí Minh.
Ngày 14/7/2000, Công ty đổi tên thành Công ty Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn
Ngày 31/7/2010, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH MTV Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn.
Ngày 30/12/2015, thực hiện mục tiêu chung của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần, UBND Thành phố HCM ra quyết định số 7116/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH MTV Phát triển KCN Sài Gòn thành Công ty Cổ phần.

Ngày 18/05/2016, Công ty Cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0301086836 (đăng ký thay đổi lần thứ 6)


Chức năng chính:

•    Kinh doanh cảng biển, kinh doanh dịch vụ vận chuyển, bốc xếp, kho bãi, kho ngoại quan; dịch vụ hàng hải, sửa chữa thiết bị bốc xếp vận tải.
•    Sản xuất kinh doanh, khai thác các dịch vụ cảng khu công nghiệp Cát Lái.
•    Vận tải hàng hóa bằng bằng đường bộ, đường thủy nội địa, ven biển, viễn dương và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải.
•    Kinh doanh bất động sản.

Giới thiệu các dự án lớn của Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn:
•    Dự án Cảng Khu công nghiệp Cát Lái (69,1 ha)
•    Dự án Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (14,39 ha)
•    Dự án Khu Trung tâm Dịch vụ – Công nghiệp (4,9 ha)

Công ty liên kết:
Công ty Cổ phần Tiếp vận Hồng Ngọc (RUBY LOGISTICS JSC), trong đó nắm giữ 32,12% cổ phần.

Địa chỉ: 938/180 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: (84.8) 37422411 
Fax: (84.8) 37422400 
Email: saigonipd@hcm.vnn.vn

Hình ảnh